Tisk

Magdeburský seminář o ochraně vod 2018

Sucho a požadavky na užívání vod v povodí Labe

18.10. – 19.10.2018, Praha

Tisk

Prezentace

Prezentace, s jejichž zveřejněním autoři souhlasili, jsou k dispozici zde. 

Problematika sucha

Sucho a jeho vliv na jakost a užívání vod

Jakost vod a sediment

Hydrologické extrémy

Revitalizace a renaturace