Tisk

Mezinárodní plán oblasti povodí Labe

Koncem roku 2015 zveřejnila MKOL aktualizovaný „Mezinárodní plán oblasti povodí Labe“ (část A) na období 2016 – 2021.

Pro aktualizaci plánu byly na mezinárodní úrovni zjištěny tyto významné problémy nakládání s vodami:

  • zlepšení struktury a průchodnosti toků (cíle pro obnovu ekologické průchodnosti toků jsou znázorněny na mapě)
  • snížení významného látkového zatížení živinami a znečišťujícími látkami.

Při aktualizaci plánu byly zohledněny výsledky prací MKOL, které byly provedeny v prvním plánovacím období na základě problémů identifikovaných v plánu povodí 2009:

Aktualizovaný „Mezinárodní plán oblasti povodí Labe“ (část A) na období 2016 – 2021 je zde k dispozici ke stažení ve formátu PDF (cca 11 MB). Kromě toho byl plán v únoru 2016 vydán jako tištěná publikace MKOL.

Informační list

Souhrnnou informaci k aktualizovanému Mezinárodnímu plánu oblasti povodí (část A) na období 2016 – 2021 podává informační list MKOL č. 5 k Rámcové směrnici o vodách.

V dubnu 2019 byl zveřejněn informační list MKOL č. 6 k Rámcové směrnici o vodách, ve kterém jsou stručně shrnuty výsledky dosažené na mezinárodní úrovni ke konci roku 2018.

Další články k tématu