Aktuality

Mezinárodní labské fórum 2019

Ve dnech 9. 4. a 10. 4. 2019 se v Drážďanech uskutečnilo Mezinárodní labské fórum 2019 ke stavu implementace Rámcové směrnice o vodách a Povodňové směrnice v mezinárodní oblasti povodí Labe.

Strategie měření MKOL

V říjnu 2018 byla schválena nová Strategie měření MKOL, která stanovuje rámec pro každoroční sestavování Mezinárodního programu měření Labe.