Tisk

Opatření k zabezpečení kvality výsledků labských laboratoří

Cover Image

Důležitým předpokladem společné interpretace naměřených hodnot Mezinárodního programu měření Labe je jejich porovnatelnost. Porovnatelnost je zajišťována na mezinárodní úrovni v rámci MKOL pomocí opatření k zabezpečení kvality.

Porovnatelnost výsledků analýz labských laboratoří

Mezinárodní společný terénní odběr vzorků na Labi v Kolíně, rok 2015

V roce 2009 vstoupila v rámci EU v platnost směrnice Komise 2009/90/ES, kterou se podle směrnice Rámcové směrnice o vodách stanoví technické specifikace chemické analýzy a monitorování stavu vod.

Tato směrnice upravuje požadavky na laboratoře pověřené sledováním a stanovuje minimální pracovní kritéria. Laboratoře tak musí prokázat svou způsobilost pro ukazatele v těch koncentračních úrovních, které jsou pro programy měření reprezentativní.

Porovnatelnost výsledků je zajišťována na mezinárodní úrovni v rámci MKOL pomocí opatření k zabezpečení kvality, jako je výběr a aplikace stejných nebo porovnatelných metod měření, provádění kontrolních a porovnávacích mezilaboratorních stanovení nebo odběrů vzorků a společné vyhodnocování výsledků měření.

MKOL každoročně organizuje pro labské laboratoře mezinárodní společný terénní odběr vzorků a následné vyhodnocení výsledků.

Další články k tématu