Tisk

Jakost vody

Cover Image

Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) usiluje již od svého založení v roce 1990 o to, aby bylo v povodí Labe umožněno užívání vody, především získávání pitné vody z břehové infiltrace a zemědělské využívání vody a sedimentů.

Jakost vody v Labi a jeho přítocích

Koncem osmdesátých let 20. století patřilo Labe k nejvíce znečištěným řekám v Evropě. Nyní lze prokázat výrazně pozitivní vývoj jakosti vody v Labi i v jeho přítocích.

V Labi se zvýšily koncentrace kyslíku, značně poklesly průměrné koncentrace těžkých kovů ve vodné fázi, stejně jako koncentrace organických látek a živin. Významně se zvýšil počet druhů ryb, došlo k návratu lososa do přítoků Labe a zároveň došlo k výraznému zlepšení průchodnosti toku Labe pro migrující ryby.

Se sledováním jakosti vody v povodí Labe na základě dohodnutého mezinárodního programu měření se začalo již počátkem devadesátých let 20. století. Tím byl položen základní kámen pro komplexní a zharmonizované hodnocení vývoje jakosti vody v Labi a jeho přítocích.

K realizaci společného programu měření byla vybudována síť měřicích stanic jakosti vody a zřízena informační síť v povodí Labe. Důležitým předpokladem společné interpretace naměřených hodnot je jejich porovnatelnost. Ta je zajišťována na mezinárodní úrovni v rámci MKOL pomocí opatření k zabezpečení kvality.

Další články k tématu