Tisk

Varovný a poplachový systém Labe

Mezinárodní varovný a poplachový plán Labe

V případě havarijního znečištění vod na vodním toku je bezpodmínečně nutné o nastalé situaci co nejrychleji informovat dotčené subjekty níže na toku. Proto byl Mezinárodní varovný a poplachový plán Labe (MVPPL) jedním z prvních dokumentů, které v roce 1991 schválila Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) bezprostředně po svém založení v roce 1990.

MVPPL - Hlásné cesty

MVPPL je jednotný varovný a poplachový systém, umožňující přenos informací o místě, času a rozsahu havarijního znečištění vod v povodí Labe. Mimořádný význam má zejména v případě havárií, přesahujících státní hranice.

Hlavní strukturu MVPPL tvoří 5 mezinárodních hlavních varovných centrál (MHVC), z toho jedna v České republice (Hradec Králové) a 4 v Německu (Drážďany, Magdeburk, Postupim a Hamburk). Předávání hlášení mezi MHVC probíhá faxem a elektronickou poštou podle definovaného štafetového modelu.

MVPPL je neustále upravován podle nových poznatků a zkušeností. Od roku 1991 byl proto pětkrát přepracován (1995, 2004, 2006, 2012, 2018).

Další články k tématu