Tisk

Magdeburský seminář o ochraně vod

Posunutí termínu o rok na 7. - 8. října 2021 v Desavě (Dessau)!

S ohledem na opatření přijatá v ČR a Německu k zabránění šíření koronaviru a omezení výskytu nemoci COVID-19, byl posunut termín příštího Magdeburského semináře o ochraně vod o rok na 7. - 8. října 2021 v Desavě (Dessau).

Tento v pořadí již 19. Magdeburský seminář o ochraně vod se uskuteční pod názvem „Revitalizace vod a vodní režim v povodí Labe“.

Programové bloky: ­

  • 31. výročí založení Mezinárodní komise pro ochranu Labe ­
  • Revitalizace a renaturace vod ­
  • Monitoring a hodnocení revitalizačních a renaturačních opatření ­
  • Retence vody v krajině ­
  • Klimatické podmínky a jejich vliv na doplňování zásob podzemních vod ­
  • Změny chemické složky jakosti vod ­
  • Vliv těžby hnědého uhlí na povrchové vody.

Program semináře (stav: 5. květen 2020) je k dispozici zde.

Další informace k semináři budou zveřejněny v 2. cirkuláři a na internetových stránkách semináře www.MGS2020.de na jaře 2021.

První Magdeburský seminář o ochraně vod se konal v Magdeburku v roce 1988, od roku 1992 se pořádá střídavě v České republice a v Německu. V průběhu let si seminář získal pověst jedné z nejvýznamnějších odborných a vědeckých akcí v oblasti ochrany vod v povodí Labe. Pro zástupce z oblasti vědy, praxe a orgánů státní správy se stal platformou k výměně nejnovějších poznatků a zkušeností.