Tisk

Výzva k připomínkám veřejnosti k předběžnému přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v mezinárodní oblasti povodí Labe k aktualizaci plánu povodí (část A) na období 2022–2027

Vážené dámy, vážení pánové,

přezkoumání a aktualizace části A Mezinárodního plánu povodí Labe mají být ukončeny v roce 2021 zveřejněním aktualizovaného Mezinárodního plánu povodí Labe na plánovací období 2022–2027. Stejně jako v minulém plánovacím období se počítá s třístupňovým připomínkovým řízením, na kterém se můžete aktivně podílet:

  • Od 22. 12. 2018 do 22. 6. 2019 jste měli možnost se vyjádřit k časovému plánu a programu prací pro přezkoumání a aktualizaci plánu povodí. Konečná verze časového plánu a programu prací byla zveřejněna v listopadu 2019 na internetových stránkách MKOL.
     
  • Od 22. 12. 2019 do 22. 6. 2020 máte příležitost se vyjádřit k významným problémům nakládání s vodami v mezinárodní oblasti povodí Labe.
     
  • Od 22. 12. 2020 do 22. 6. 2021 budete mít možnost připomínkovat návrh části A Mezinárodního plánu povodí Labe na období 2022–2027.

Rámcová směrnice o vodách umožňuje každému jednotlivému občanovi a společenským zájmovým skupinám se do tohoto procesu aktivně zapojit.

Tímto uveřejňujeme dokument pro připomínky veřejnosti s předběžným přehledem významných problémů nakládání s vodami zjištěných v mezinárodní oblasti povodí Labe k aktualizaci plánu povodí (část A) na období 2022–2027.

Své připomínky zašlete podle pokynů uvedených v dokumentu do 22. června 2020.