Tisk

Vyhodnocení připomínek veřejnosti

Návrh aktualizovaného Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe (část A) na období 2016 – 2021

V době od 22. prosince 2014 do 22. června 2015 měla veřejnost možnost zaslat své připomínky k návrhu aktualizovaného Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe (část A) na období 2016 – 2021 .

Sekretariát MKOL obdržel celkem 14 připomínek, z nichž tři se týkaly pouze německého národního plánu a byly postoupeny k vypořádání sekretariátu FGG Elbe. Ostatní připomínky byly vyhodnoceny v příslušných grémiích MKOL, která rozhodla, zda a popř. jakým způsobem budou připomínky v plánu zohledněny. Pokud připomínky nebyly zohledněny, byly uvedeny příslušné důvody.

Výsledky vyhodnocení byly shrnuty do tabulky, která je k dispozici zde.

Autoři připomínek se mohou o výsledku vyhodnocení své připomínky informovat pomocí přiřazeného identifikačního čísla.