Tisk

Mezinárodní labské fórum 2015

Cover Image

V prvním pololetí 2015 měla veřejnost možnost podat připomínky k návrhu aktualizace Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe (část A) pro období 2016 – 2021 podle Rámcové směrnice o vodách a návrhu Mezinárodního plánu pro zvládání povodňových rizik v oblasti povodí Labe (část A) podle Povodňové směrnice, které byly v prosinci 2014 zveřejněny na internetových stránkách MKOL.

Účastníci MLF 2015, Foto: L. Běhounek

Na podporu tohoto připomínkovacího procesu uspořádala MKOL ve dnech 21. a 22. dubna 2015 v Ústí nad Labem Mezinárodní labské fórum, kde byly představeny a diskutovány návrhy obou plánů a zajímavá opatření, záměry a projekty z jednotlivých států v povodí Labe.

Prvního dne k návrhu aktualizovaného Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe se zúčastnilo více než 90 osob. Druhý den, s více než 80 účastníky, byl věnován návrhu Mezinárodního plánu pro zvládání povodňových rizik v oblasti povodí Labe.

Zástupci nevládních organizací měli k oběma návrhům možnost prezentovat své příspěvky.

Další články k tématu