Tisk

Mezinárodní labské fórum

Cover Image

MKOL usiluje o aktivní zapojení veřejnosti při vypracování, přezkoumání a aktualizaci Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe a Mezinárodního plánu pro zvládání povodňových rizik v oblasti povodí Labe.

Návrhy plánů nebo jejich aktualizací, a v případě plánu povodí i přípravné dokumenty pro jejich zpracování – časový plán a program prací, přehled významných problémů nakládání s vodami, jsou v příslušných termínech zveřejňovány po dobu šesti měsíců k připomínkám veřejnosti.

Kromě toho se státy v povodí Labe dohodly, že v souvislosti s informováním a konzultováním veřejnosti o relevantních mezinárodních otázkách při implementaci Rámcové směrnice o vodách zřídí Mezinárodní labské fórum (MLF).

MLF provází a podporuje sestavování Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe a přispívá ke zprostředkování výsledků plánování a jejich realizaci. Od roku 2013 je MLF obdobně využíváno i pro implementaci Povodňové směrnice a zpracování Mezinárodní plánu zvládání povodňových rizik v oblasti povodí Labe.

Další články k tématu