Tisk

Struktura MKOL

Strukturu MKOL je znázorněna v organigramu.

Prezident MKOL

Pan RNDr. Petr Kubala
Povodí Vltavy, státní podnik 
Praha

Vedoucí delegace ČR

Pan Mgr. Lukáš Záruba
Ministerstvo životního prostředí ČR
Praha

Vedoucí delegace SRN

Paní Heide Jekel
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
(Spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti)
Bonn

Vedoucí sekretariátu MKOL

Pan Dr. rer. nat. Slavomír Vosika
Mezinárodní komise pro ochranu Labe, sekretariát
Magdeburg

Pracovní skupiny MKOL

Činnost pracovní skupiny WFD podporují skupiny expertů:

  • Povrchové vody (SW)
  • Podzemní vody (GW)
  • Management dat (DATA)

Činnost pracovní skupiny FP podporuje skupina expertů:

  • Hydrologie (Hy)

Další články k tématu