Tisk

O nás

Dne 8. října 1990 byla v Magdeburku podepsána Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe.

Protokol k Dohodě o MKOL, na základě kterého získala MKOL právní subjektivitu, byl podepsán 9. prosince 1991 v Magdeburku a nabyl účinnosti 13. srpna 1993.

MKOL se řídí pravidly, která jsou sepsána v Jednacím řádu MKOL.

Smluvní strany

 • Česká republika
 • Spolková republika Německo

Pozorovatelé

 • Polsko
 • Rakousko
 • Evropská unie (Evropská unie byla smluvní stranou MKOL do 30. dubna 2004, tedy do data vstupu ČR do EU dne 1. května 2004)
 • Mezinárodní komise pro ochranu Rýna, Odry a Dunaje
 • nevládní organizace

Hlavní cíle

 • umožnit užívání vody, především umožnit získávání pitné vody z břehové infiltrace a zemědělské využívání vody a sedimentů,
 • dosáhnout co nejpřirozenějšího ekosystému se zdravou četností druhů,
 • trvale snižovat zatížení Severního moře z povodí Labe.

K dosažení těchto cílů je nutné zejména

 • zlepšit stav Labe a jeho přítoků z fyzikálního, chemického a biologického hlediska ve složkách voda, plaveniny, sedimenty a organismy,
 • zvýšit ekologickou hodnotu poříční krajiny Labe.

Další články k tématu