Tisk

O nás

Dne 8. října 1990 byla v Magdeburku podepsána Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe.

Protokol k Dohodě o MKOL, na základě kterého získala MKOL právní subjektivitu, byl podepsán 9. prosince 1991 v Magdeburku a nabyl účinnosti 13. srpna 1993.

MKOL se řídí pravidly, která jsou sepsána v Jednacím řádu MKOL.

 

Smluvní strany

  • Česká republika
  • Spolková republika Německo

Pozorovatelé

Hlavní cíle

  • umožnit užívání vody, především umožnit získávání pitné vody z břehové infiltrace a zemědělské využívání vody a sedimentů,
  • dosáhnout co nejpřirozenějšího ekosystému se zdravou četností druhů,
  • trvale snižovat zatížení Severního moře z povodí Labe.

K dosažení těchto cílů je nutné zejména

  • zlepšit stav Labe a jeho přítoků z fyzikálního, chemického a biologického hlediska ve složkách voda, plaveniny, sedimenty a organismy,
  • zvýšit ekologickou hodnotu poříční krajiny Labe.

Další články k tématu