Kronika MKOL

V MKOL dochází vždy po třech letech ke střídání předsednictví mezi Českou republikou a Německem. Sekretariát MKOL připravuje u této příležitosti chronologický přehled nejdůležitějších výsledků činnosti.