Tisk

Způsob práce MKOL

MKOL vypracovává doporučení pro smluvní strany.

Delegace a pracovní skupiny MKOL

V delegacích MKOL a pracovních skupinách jsou zastoupeni delegáti z úřadů a vědeckých institucí z České republiky, Německa, Polska, Rakouska a EU. Kromě toho se práce zúčastňují zástupci nevládních organizací (na základě zásad pro udělení statusu pozorovatele v MKOL nevládním organizacím).

Zasedání a porady MKOL

Zasedání MKOL a porady vedoucích delegací smluvních stran a předsedů pracovních skupin se uskutečňují zpravidla jednou za rok, porady pracovních skupin a skupin expertů dvakrát až třikrát ročně.

Pracovní jazyky MKOL

Pracovními jazyky MKOL jsou čeština a němčina.

Sekretariát MKOL

Sekretariát MKOL podporuje Komisi a její pracovní skupiny po odborné, jazykové a organizačně technické stránce. Sídlo sekretariátu je v Magdeburku.