Tisk

Rybí fauna

V důsledku zlepšení jakosti vody, a tudíž i zlepšených samočisticích procesů v toku se ukazuje, že v Labi dochází k nárůstu druhového spektra rybí fauny.

Rybí fauna a její početnost

Odborné odhady vycházejí z toho, že v Labi žije na 102 různých druhů kruhoústých a ryb (Závěrečná zpráva Akčního programu Labe 1996 - 2010). Zjištěný stav obsádky je pro tak velkou řeku v centru Evropy překvapivě pestrý navzdory všestrannému a intenzivnímu využívání krajiny a vodních toků, ale i navzdory rozsáhlým antropogenním vlivům.

Současně se však v porovnání s historickými údaji ukázaly i zřetelné změny v druhovém složení, což je zčásti způsobeno pronikáním nebo vysazováním nepůvodních druhů ryb.

Tažné ryby

Úhoř říční (Anguilla anguilla), Roman Truxa

Nejvýznamnějším představitelem tažných ryb v Labi (Labe bylo do konce 19. století prakticky nejvýznamnější lososí řekou v Německu i v Čechách) je vedle úhoře říčního (Anguilla anguilla) losos atlantský (Salmo salar).

Na německé straně proto začaly v roce 1995 programy znovuvysazení lososa, česká strana se připojila v roce 1998.  

Úlovky navracejících se lososů dokládají, že znovuosídlení lososem atlantským probíhá úspěšně. První lososi se vrátili do trdlišť v saských přítocích Labe roce 1998. To bylo možné díky zlepšení jakosti vody a průchodnosti toku Labe.

Opatření k zabezpečení migrace ryb

Rybí přechod na jezu Geesthacht, René Schwartz

Rybí přechod na jezu Geesthacht, René Schwartz

V roce 1998 byl na jezu Geesthacht, který je na německém úseku Labe jedinou migrační překážkou, uveden do provozu na levém břehu Labe rybí přechod pro menší ryby. V roce 2012 byl na stejném jezu, avšak na pravém břehu Labe, zprovozněn rybí přechod pro větší ryby.

Dokončení rybího přechodu na zdymadle Střekov v Ústí nad Labem v roce 2002 přispělo k dalšímu zlepšení ekologické průchodnosti toku Labe.

V současné době je tok Labe průchodný pro tažné ryby v délce 788 km až po jez Lovosice.

 

Znovuosídlení Labe jeseterem velkým

Jeseter velký (Acipenser sturio), FGG Elbe

V rámci německého národního akčního programu na znovuosídlení řek jeseterem velkým (Acipenser sturio) bylo jako první vybráno Labe.

První obsádky jesetera byly do Labe vypuštěny v letech 2008 a 2009. Rybí přechod na jezu Geesthacht na pravém břehu Labe by měl jeseterům umožnit návrat do trdlišť na toku Labe.