Tisk

Hodnocení chemického stavu Labe podle Rámcové směrnice o vodách

Cover Image

Chemický stav povrchových vod hodnotí Rámcová směrnice o vodách na základě výskytu prioritních látek, pro které jsou v dceřiné směrnici o normách environmentální kvality stanoveny maximální hodnoty pro roční průměry látkových koncentrací a pro některé také přípustné maximální koncentrace.

Tyto prioritní látky jsou od roku 2009 zařazeny do Mezinárodního programu měření Labe. Při hodnocení chemického stavu povrchových vod podle Rámcové směrnice o vodách stačí již jeden jediný ukazatel s nevyhovujícími hodnotami k tomu, aby bylo celkové hodnocení negativní.