Tisk

ALAMO

Poplachový model Labe

Cover Image

Poplachový model Labe (ALAMO) je model pro prognózu šíření vln škodlivých látek v Labi. Model umožňuje provést v případě havarijního znečištění vod odhad doby dotoku, trvání a maximální koncentrace vlny škodlivých látek na profilech Labe pod místem havárie. Prognóza dává dotčeným subjektům níže na vodním toku možnost, aby v případě havárie zahájily včas opatření k zamezení, resp. k minimalizaci následných škod.

V roce 2004 byl do MVPPL zařazen Poplachový model Labe (ALAMO ). V březnu 2008 byla dokončena nová verze modelu. Do konce roku 2016 bude model rozšířen o přítoky Vltavu a Sálu.

Rychlost postupu vlny znečišťujících látek velmi výrazně ovlivňují aktuální průtoky. Například při průměrném minimálním průtoku potřebuje vlna znečišťujících látek na celé délce úseku zahrnutého do modelu ALAMO (cca 830 km – od profilu Němčice po jez Geesthacht) více než 40 dnů. Tato doba se při průměrném průtoku snižuje na 14 dnů a v případě průměrných maximálních průtoků na pouhých 7 dnů. Proto je velmi důležité, že díky využití internetu lze výpočty provádět na základě aktuálních hodnot průtoků a že se ke kalibraci modelu uskutečnilo několik pokusů se značkovací látkou. 

Nejdůležitější výstupy modelu jsou:

  • průběh maximálních koncentrací znečišťujících látek v podélném profilu Labe,
  • časový průběh koncentrací znečišťujících látek pro různé profily,
  • grafické znázornění pohybu vlny znečišťujících látek.