Mezinárodní varovný a poplachový plán Labe

Česko-německo-anglický přehled často užívaných výrazů