Mezinárodní varovný a poplachový plán Labe

Aktuální znění přílohy 1 (Seznam adres) - stav: 8. 5. 2018