Tisk

Magdeburský seminář o ochraně vod 2020 – přihlášky přednášek a posterů do 17. ledna 2020 !

Revitalizace vod a vodní režim v povodí Labe

Příští v pořadí již 19. Magdeburský seminář o ochraně vod se uskuteční pod názvem „Revitalizace vod a vodní režim v povodí Labe“ ve dnech 8. - 9. října 2020 v Desavě (Dessau).

Obsahová náplň:

  • Revitalizace a renaturace vod
  • Ovlivnění/Obnova přirozené dynamiky vod
  • Retence vody v krajině
  • Klimatické podmínky a jejich vliv na doplňování zásob podzemních vod
  • Změny chemických a biologických složek jakosti vod
  • Vliv těžby hnědého uhlí na povrchové vody.

Prosíme zájemce o přihlášení přednášek a posterů, aby nejpozději do 17. ledna 2020 podali krátké abstrakty svých příspěvků v angličtině v celkovém rozsahu max. 2000 znaků na internetové adrese www.MGS2020.de.

Další informace k semináři jsou obsaženy v 1. cirkuláři.

První Magdeburský seminář o ochraně vod se konal v Magdeburku v roce 1988, od roku 1992 se pořádá střídavě v České republice a v Německu. V průběhu let si seminář získal pověst jedné z nejvýznamnějších odborných a vědeckých akcí v oblasti ochrany vod v povodí Labe. Pro zástupce z oblasti vědy, praxe a orgánů státní správy se stal platformou k výměně nejnovějších poznatků a zkušeností.