Tisk

Strategie ke snížení obsahu živin ve vodách v mezinárodní oblasti povodí Labe

Stěžejním výsledkem práce ad hoc skupiny expertů „Živiny“ MKOL je předkládaná Strategie ke snížení obsahu živin ve vodách v mezinárodní oblasti povodí Labe.

Strategie ke snížení obsahu živin ve vodách v mezinárodní oblasti povodí Labe představuje i v evropském měřítku jedinečný dokument, ve kterém se podařilo jednotným postupem vyhodnotit aktuální stav zatížení vod dusíkem a fosforem v povodí Labe a identifikovat v jednotlivých dílčích oblastech klíčové zdroje znečištění a cesty jejich vnosu do vod. Strategie dále předkládá ucelený plán opatření, který by měl vést k postupnému snížení obsahu živin ve vodách až na úroveň, kdy v podzemních vodách, vodních tocích a jezerech i v pobřežních a mořských vodách bude možné dosáhnout dobrého stavu tak, jak je definován Rámcovou směrnicí o vodách.