Tisk

Výzva k připomínkám veřejnosti k časovému plánu a programu prací pro aktualizaci části A Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe

Vážené dámy, vážení pánové,

pro aktualizaci části A Mezinárodního plánu povodí Labe na třetí plánovací období Rámcové směrnice o vodách (RSV), tzn. 2022 – 2027, která má být ukončena do 22. 12. 2021 zveřejněním aktualizovaného Mezinárodního plánu povodí Labe, se stejně jako v prvním a druhém plánovacím období počítá s třístupňovým připomínkovým řízením, na kterém se můžete aktivně podílet:

  • Od 22. 12. 2018 do 22. 6. 2019 budete mít možnost se vyjádřit nejprve k časovému plánu a programu prací pro přezkoumání a aktualizaci plánu povodí.
  • Od 22. 12. 2019 do 22. 6. 2020 budete mít příležitost se vyjádřit k významným problémům nakládání s vodami v Mezinárodní oblasti povodí Labe.
  • Poté budete moci od 22. 12. 2020 do 22. 6. 2021 připomínkovat návrh aktualizace části A Mezinárodního plánu povodí Labe na třetí plánovací období 2022 – 2027.

Rámcová směrnice o vodách umožňuje každému jednotlivému občanovi a společenským zájmovým skupinám se do tohoto procesu aktivně zapojit.

Tímto uveřejňujeme dokument pro připomínky veřejnosti k časovému plánu a programu prací pro přezkoumání a aktualizaci části A Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe na třetí plánovací období RSV.

Dokument poskytuje souhrnný přehled o účasti veřejnosti na přezkoumání a aktualizaci části A Mezinárodního plánu povodí Labe podle Rámcové směrnice o vodách a informuje o možnostech zapojení do tohoto procesu. Jsou v něm podrobněji popsány výše uvedené etapy připomínkového procesu a požadavky, které je třeba u stanovisek zohlednit.

Své připomínky k časovému plánu a programu prací zašlete podle pokynů uvedených v dokumentu do 22. června 2019.