Tisk

Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik

Potenciální rozlivy v mezinárodní oblasti povodí Labe pro povodňové scénáře dle Povodňové směrnice

Cover Image

Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik vyjadřují míru nebezpečí a rizik, vyplývající z říčních (fluviálních) povodní a ze záplav z moře s nízkou, středně vysokou a vysokou pravděpodobností výskytu.

Centrální přístup k uvedeným mapám v mezinárodní oblasti povodí Labe umožňuje interaktivní aplikace map.

Mapa znázorňuje potenciální rozlivy v celé oblasti povodí Labe a slouží k výběru zájmového území a k přesměrování na podrobné národní mapy.