Tisk

Pracovní skupiny MKOL

Pracovní skupiny v rámci struktury MKOL jsou znázorněny v organigramu.

Implementace Rámcové směrnice ES o vodní politice v povodí Labe (WFD)

Předseda pracovní skupiny

Pan Knut Beyer
Spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody, stavebnictví a bezpečnosti reaktorů (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit)
Bonn

Činnost pracovní skupiny WFD je podporována skupinami expertů:

  • Povrchové vody (SW)
  • Podzemní vody (GW)
  • Management dat (DATA)

Povodňová ochrana (FP)

Předseda pracovní skupiny

Pan Prof. Dr. Martin Socher
Saské státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství (Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft)
Dresden

Činnost pracovní skupiny FP je podporována skupinou expertů:

  • Hydrologie (Hy)

Havarijní znečištění vod (H)

Předseda pracovní skupiny

Pan Ing. Jiří Petr
Povodí Labe, státní podnik
Hradec Králové

Další články k tématu