Tisk

Workshop k přezkumům dle Povodňové směrnice (2007/60/ES)

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik

MKOL uspořádala dne 10. 4. 2018 v Magdeburku mezinárodní workshop k přezkumům předběžného vyhodnocení povodňových rizik a map povodňového nebezpečí a povodňových rizik v mezinárodní oblasti povodí Labe. Jeho program byl členěn do tří tematických bloků:

  • Výsledky přezkumů předběžného vyhodnocení povodňových rizik
  • Přezkumy map povodňového nebezpečí a povodňových rizik, kompatibilita map se směrnicí INSPIRE
  • Výzvy, projekty, zkušenosti

V prvních dvou blocích byl představen aktuální stav prací v jednotlivých státech v povodí Labe. Dále zde byly zařazeny dvě přednášky, které se věnovaly aktivitám mezinárodních říčních komisí pro ochranu Odry a Rýna. V rámci třetího bloku byly představeny přístupy k pluviálním povodním a diskutovány možnosti využití dat z družic Sentinel (program Copernicus, ESA) pro potřeby ochrany před povodněmi.

Workshop, kterého se zúčastnilo více než 90 zástupců z České republiky, Německa, Rakouska a Polska byl zaměřen na výměnu důležitých informací mezi příslušnými orgány v mezinárodní oblasti povodí Labe (dle čl. 4. odst. 3 a čl. 6. odst. 2 Povodňové směrnice).