Tisk

Přehled hlášení

Mezinárodní varovný a poplachový plán Labe (MVPPL)

Mezinárodní varovný a poplachový plán Labe (MVPPL) je jednotný varovný a poplachový systém, umožňující přenos informací o místě, času a rozsahu havarijního znečištění vod v povodí Labe. Mimořádný význam má MVPPL zejména v případě havárií, přesahujících státní hranice.

Hlavní strukturu MVPPL tvoří 5 mezinárodních hlavních varovných centrál, z toho jedna v České republice (Hradec Králové) a 4 v Německu (Drážďany, Magdeburk, Postupim a Hamburk).

Souhrnný přehled a vyhodnocení hlášení MVPPL v období 01/2007 – 07/2017 je k dispozici zde: