Tisk

Mezinárodní odběr vzorků MKOL 2015 na Labi v Kolíně

Cover Image

Ve dnech 7. - 8. 9. 2015 se uskutečnil mezinárodní odběr vzorků MKOL na Labi v Kolíně. Hlavním organizátorem akce bylo Povodí Labe, státní podnik.

Workshop k mezinárodnímu odběru vzorků MKOL 2015

Mezinárodní odběr vzorků MKOL 2015, most na Labi v Kolíně

Odběru vzorků předcházel krátký workshop, který se konal 7. 9. 2015 v Kutné Hoře. Dr. Holger Rauch (Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt) seznámil účastníky s vyhodnocením mezinárodního odběru vzorků MKOL v roce 2013.

Ing. Jiří Medek (Povodí Labe, státní podnik) ve svém příspěvku informoval o průběhu aktuálního mezinárodního odběru vzorků 2015 a o současném dění na evropské úrovni.

Mezinárodní odběr vzorků MKOL 2015

Odběr vzorků proběhl 8. 9. 2015 v dopoledních hodinách z mostu v Kolíně. Odběru se zúčastnilo celkem 14 laboratoří (pět z České republiky a devět z Německa).

Odběru vzorků předcházelo již tradiční losování pozic na mostu. Po vyřešení malých technických nedostatků (např. krátké lano odběrné nádoby) již nic nebránilo úspěšnému odstartování synchronizovaného odběru vzorků labské vody. Odebrané vzorky (včetně distribuovaného labského sedimentu) byly dále transportovány do jednotlivých laboratoří.

Odběrem vzorků však tato akce nekončí. Jednotlivé laboratoře mají dále za úkol vzorky analyzovat a výsledky zaznamenat do formuláře, který pak bude sloužit jako podklad k vyhodnocení společného odběru.