Tisk

Magdeburský seminář o ochraně vod 2018

Sucho a požadavky na užívání vod v povodí Labe

18. Magdeburský seminář o ochraně vod se uskuteční pod názvem „Sucho a požadavky na užívání vod v povodí Labe“ ve dnech 18. - 19. října 2018 v Praze.

Obsahová náplň:

  • příčiny sucha, hydrologie, klimatologie
  • retence vody v krajině
  • nedostatek vody (užívání vod, management a technická opatření)
  • ­zásobování vodou
  • ­recyklace vody
  • kvalita vody

Další informace k semináři jsou obsaženy ve 2. cirkuláři.

Přihlášky zasílejte prosím do 31. 7. 2018 na elektronickém formuláři na adresu mgs2018@pvl.cz.

První Magdeburský seminář o ochraně vod se konal v Magdeburku v roce 1988, od roku 1992 se pořádá střídavě v České republice a v Německu. V průběhu let si seminář získal pověst jedné z nejvýznamnějších odborných a vědeckých akcí v oblasti ochrany vod v povodí Labe. Pro zástupce z oblasti vědy, praxe a orgánů státní správy se stal platformou k výměně nejnovějších poznatků a zkušeností.