Tisk

Mezinárodní labské fórum 2019

9. 4. a 10. 4. 2019, Drážďany

Ve dnech 9. 4. a 10. 4. 2019 se v Drážďanech uskuteční Mezinárodní labské fórum ke stavu implementace Rámcové směrnice o vodách a Povodňové směrnice v mezinárodní oblasti povodí Labe. Jednacími jazyky jsou čeština a němčina se zajištěním simultánního tlumočení. Účast je bezplatná.

Na Mezinárodní labské fórum je možné se přihlásit prostřenicvím elektronického formuláře nejpozději do 15. 3. 2019.

Pozvánka a program je k dispozici zde.