Mezinárodní varovný a poplachový plán Labe

Aktuální znění přílohy 1 (Seznam adres) - stav: 1. 4. 2016