Tisk

Workshop k přezkumům dle Povodňové směrnice (2007/60/ES)

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik

MKOL pořádá dne 10. 4. 2018 v Magdeburku Workshop k přezkumům předběžného vyhodnocení povodňových rizik a map povodňového nebezpečí a povodňových rizik v mezinárodní oblasti povodí Labe.

Obsahová náplň:

  • Výsledky přezkumů předběžného vyhodnocení povodňových rizik
  • Přezkumy map povodňového nebezpečí a povodňových rizik, kompatibilita map se směrnicí INSPIRE
  • Výzvy, projekty, zkušenosti

Program workshopu je k dispozici zde.

Bude zajištěno simultánní tlumočení do češtiny a němčiny. Účast je bezplatná.

Na workshop je možné se závazně přihlásit prostřednictvím online přihlášky nejpozději do 16. 3. 2018.