Tisk

Nabídka zaměstnání

Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) přijme k 1. červenci 2018 pro svůj sekretariát v Magdeburku

překladatele/ku – tlumočníka/ci; čeština-němčina, němčina-čeština

(platová třída 13 dle tarifní smlouvy pro zaměstnance německé státní správy /TVöD Bund/, pracovní smlouva na dobu neurčitou).

 

Překladatel/ka – tlumočník/ce podporuje po jazykové stránce práci grémií MKOL v oblastech vodní hospodářství, ochrana životního prostředí, ekologie, chemie, biologie apod.:

 • překlady pracovních předloh, dokumentů, zpráv
 • překlady textů, dokumentů, zpráv určených ke zveřejnění na internetu a formou publikací
 • konsekutivní a simultánní tlumočení (porady pracovních skupin, zasedání, konference, semináře)
 • jazykové korektury textů.

Zájemci by měli splňovat níže uvedené požadavky:

 • úspěšně ukončené univerzitní / vysokoškolské vzdělání v oboru překladatelství - tlumočnictví pro český a německý jazyk
 • čeština nebo němčina jako mateřský jazyk
 • překladatelská a tlumočnická (konsekutivní a simultánní) praxe
 • zkušenosti s překlady a tlumočením v oborech vodní hospodářství, ochrana životního prostředí, ekologie, chemie, biologie jsou výhodou
 • znalost programů MS Office, zkušenosti s používáním překladatelských programů např. Transit NXT (fa Star) jsou výhodou
 • ochota k plánovatelným několikadenním služebním cestám
 • dobré komunikační dovednosti, schopnost týmové spolupráce, zvládání pracovní zátěže.

Své podkladové materiály (životopis, vysvědčení, doklady o praxi) v češtině a v němčině zašlete prosím elektronicky na e-mail vosika@ikse-mkol.org nejpozději do 14. ledna 2018. S případnými dotazy se obracejte na vedoucího sekretariátu, pana Dr. rer. nat. Vosiku, tel.: +49-391-400 03-0.